מיכה ריסלינג

מיכה ריסלינג

סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח עסקי

Valens

הרצאות מפי מיכה ריסלינג:

דוברים נוספים באירוע Multimedia 2015

Open Accessibilty Menu